C A L E N D A R U L ACTIVITĂȚILOR CIRCUMSCRISE DOBÂNDIRII CALITĂȚII DE ”ARBITRU” ŞI ÎNSCRIERII PE “TABLOUL ARBITRILOR TRIBUNALULUI PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT”

Distribuie
Share

C A L E N D A R U L
ACTIVITĂȚILOR CIRCUMSCRISE DOBÂNDIRII CALITĂȚII DE ”ARBITRU” ŞI ÎNSCRIERII PE “TABLOUL ARBITRILOR TRIBUNALULUI PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT”

• 06 iunie- 10 august 2016 – depunerea dosarelor de candidat şi susţinerea interviurilor;
• 20 august 2016, ora 11.00 – examen de primire în profesie – verificarea cunoștințelor cu privire la dispozițiile legale privind ”arbitrajul” (Cartea a IV-a și Cartea a VII–a, Titlul IV din Codul de procedură civilă);
• 21-22 august – corectarea lucrărilor. Pentru a fi admiși candidații trebuie să obțină cel puțin nota 6.00 la testul de verificare a cunoștințelor;
• 23 august 2016, ora 16.00 – afisarea rezultatelor;
• 24 august 2016 – depunerea contestaţiilor;
• 25 august 2016 – soluţionarea contestaţiilor;
• 26 august – comunicarea rezultatelor finale la examenul de dobândire a calităţii de “arbitru”;
• 27august – 01 septembrie 2016 – depunerea cererilor de înscriere pe Tabloul Arbitrilor ;
• 02-03 septembrie 2016 – emiterea deciziilor;
• 10 septembrie 2016 – depunerea Jurământului.