PROFILUL ASOCIAȚIEI

Asociația de Arbitraj Instituționalizat (fosta Camera de Arbitraj Dâmbovița), persoană juridică de drept privat, nonprofit, cu scop nelucrativ și nepatrimonial, de interes general, cultural, educațional și formator, a fost înființată prin Încheierea din Camera de Consiliu din data de 19.03.2014, pronunțată de Judecătoria Târgoviște în Dosarul nr. 2678/315/2014, iar prin Incheierea din Camera de Consiliu din data de 21.01.2015 acesta și-a schimbt denumirea ca urmare a modificărilor legislative intervenite în anul 2015.

SCOPUL ÎNFIINȚĂRII ASOCIAȚIEI

Scopul înființării Asociația de Arbitraj Instituționalizat, potrivit Statutului și Actului Constitutiv al acesteia este pe de o parte promovarea, studierea și practica arbitrajului în România, iar pe de altă parte reprezentarea intereselor profesionale ale arbitrilor înscriși în asociație.

OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Obiectivele asociației sunt:

 • înființarea în condițiile legii pe lângă Asociația de Arbitraj Instituționalizat a unei instituții de arbitraj instituționalizat;
 • organizarea de cursuri de formare inițială și de perfecționare profesională continuă a arbitrilor judiciari;
 • organizarea de seminarii, simpozioane, conferințe publice în vederea popularizării arbitrajului judiciar ca metodă alternativă de rezolvare a conflictelor;
 • publicarea de materiale specifice arbitrajului;
 • înființarea de edituri, precum și editarea de reviste și cărți de specialitate;
 • publicitate;
 • colaborări cu organizații, instituții administrative, academice, persoane fizice și juridice din țară și străinătate;
 • atragerea de resurse materiale și financiare necesare activităților de formare, specializare și promovare.
STADIUL ÎNDEPLINIRII OBIECTVELOR:

De la înființare și până în prezent, asociația a urmărit îndeplinirea scopului și obiectivelor pentru care a fost înființată, respectiv:

 • în conformitate cu Statutul și Actul Constitutiv al Asociației de Arbitraj Instituționalizat, pe lângă aceasta a fost înființat, în baza Hotărârii nr. 3/2014 a Consiliului Director, Tribunalul Permnent de Arbitraj Instituționalizat – jurisdicție alternativă la instanța statală de judecată;
 • au fost publicate, în anul 2014, Regulile de Procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat;
 • a fost înființat, prin Hotărârea nr. 78/2015 a Consiliului Director, Institutul Pentru Pregătirea Arbitrilor;
 • au fost înregistrate la OSIM marcă verbală ”Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat”, marca combinată (sigla) ”Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat”, marca combinată (sigla) ”Institutul pentru Pregătirea Arbitrilor din România” și modelul-desen ”Robă arbitru”;
 • a avizat în calitate de instituție de profil Standarul Ocupațional pentru profesia de ”ARBITRU”;
 • a fost înființată în anul 2015 Editura ”THALINDRA”;
 • au fost semnate protocoale de colaborare și parteneriate, dintre care menționăm pe cele încheiate cu, Confederația Patronatul Român, CECCAR, Universitatea Valahia din Târgoviște, Asociaţia Ofiţerilor în Rezervă din România, Asociaţia Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, Biblioteca ”Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște și FEPAIUS, UGIR 1903;
 • au fost organizate zece evenimente punctuale (simpozioane, seminarii, conferințe și mese rotunde) și Manifestarea ”Zilele Arbitrajului Instituționalizat” (un set de acțiuni derulate în București și Târgoviște de promovare a arbitrajului instituționalizat);
 • au fost publicate materiale/lucrări specifice arbitrajului instituționalizat.