Seminarul „Statutul arbitrului profesionist”, Târgoviște

Distribuie
Share

Asociația de Arbitraj Instituționalizat a organizat sâmbătă, 05 martie 2016, în sala de ședințe a Primăriei Târgoviște Seminarul “STATUTUL ARBITRULUI PROFESIONIST”. La invitație au răspuns profesori universitari, cercetători în științe juridice, avocați, consilieri juridici, experți judiciari, practicieni în insolvență, factori de decizie locali și arbitri. Au fost dezbătute aspecte legate de necesitatea elaborării unei Legi speciale a arbitrajului instituționalizat și totodată a unui Statut al arbitrului profesionist.

Cei prezenți au susținut că arbitrajul instituționalizat nu este suficient de bine reglementat de Codul de procedură civilă și din acestă cauză se fac confuzii între arbitrajul ad-hoc (prestat de amatori) și cel organizat de catre o instituție permanenta (instituționalizat). Participanții la seminar au fost unanim de acord că este imperios necesară inițierea unei legi speciale cu dispoziții clare și concise, care să nu lase loc de interpretari și care să asigure instituției o evoluție ascendentă și un loc între profesiile juridice.

La eveniment au fost prezenți din partea autorităților locale Alexandru Constantin -consilier în cadrul Instituției Prefectului Județului Dâmbovița și Chiru Cătălin Cristea – secretarul Primăriei Târgoviște. În mesajul transmis, reprezentanții autorităților au apreciat inițiativa Asociației de Arbitraj Instituționalizat și au declarat că în calitate de juriști consideră că este necesară o alternativă viabilă la justiția statală sufocată de numărul mare de dosare. Alexandru Constantin a suținut că Instituția Prefectului ‘’urmărește cu interes’’ activitatea Asociației de Arbitraj Instituționalizat și a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat care funcționează pe lângă aceasta și a lansat o invitație doamnei Rodica Vlaicu – președintele asociației, de a participa la o întâlnire la Instituția Prefectului.

În cadrul evenimentului au expus lucrări: lect.univ.dr. Iulia Boghirnea din cadrul Facultății de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universității din Piteşti, expert contabil Gabriela Anghel – președintele CECCAR fiiliala Dâmbovița, avocat Augustin Răducanu – fost decan al Baroului Dâmbovița, formator în cadrul INPPA, arbitru Alexandra-Roxana Oprea, arbitru Ana-Maria-Scarlet Gugulică, arbitru Loredana Iancu și arbitru Marian Alecu.

Evenimentul s-a încheiat cu Ceremonia primirii în profesie a celei de-a patra promoții de arbitri a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, festivitatea a fost organizată în Sala Florentină din cadrul Primăriei Târgoviște. Cu acestă ocazie noii arbitri au primit legitimațiile de serviciu și emoționați au depus următorul jurământ ”Jur să respect și să apăr Constituția și legile țării, drepturile și libertățile omului și să exercit profesia de arbitru cu cinste și demnitate! Așa să-mi ajute Dumnezeu!”.

Cuvântul de deschidere al evenimentului, susținut de Rodica Vlaicu, președintele Asociației de Arbitraj Instituționalizat și a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat:

„Doamnelor și domnilor,

Vă mulțumesc în numele arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat și al meu personal că ați dat importanță evenimentului nostru și ați înțeles să fiți prezenți astăzi, la Târgoviște, pentru a scrie împreună o pagină nouă în Istoria Arbitrajului Instituționalizat din România.

Rolul acestui seminar este de a culege idei, opinii cu privire la organizarea profesiei de arbitru și de a pune o prima piatră la temelia Statutului Arbitrului Profesionist și în perspectivă la Legea privind arbitrajul instituționalizat.

După cum cei mai mulți dintre dumneavoastră cunosc, arbitrajul a fost pentru prima data prevăzut în Codul civil din 1864. De atunci au trecut 150 de ani și acestă adevărată alternativă la instanța de judecată este aproape necunoscută de justițiabilul român și utilizată cu precădere în litigiile comerciale.

Mai mult la ultimul nostru eveniment am constatat că sunt cazuri când, absolvenți ai Facultăților de Drept fac confuzie între arbitrajul ad-hoc și arbitrajul instituționalizat.

Deși la o primă vedere cele două forme par a fi aproape identice, ambele fiind condiționate de existența convenției arbitrale și au aceeași finalitate, respectiv o hotărâre definitivă, cu putere de lucru judecat, în realitate între arbitrajul ad-hoc și cel instituționalizat sunt deosebiri substanțiale. Mă refer aici la dobândirea, suspendarea și încetarea calității de arbitru, la drepturile și obligațiile celor care activează în domeniu, la procedura urmată în soluționarea cauzelor și nu în ultimul rând la calitatea actului arbitral și la responsabilitatea arbitrilor. Cu alte cuvinte în cazul arbitrajului ad-hoc avem de-a face cu un arbitraj prestat de amatori pe când în arbitrajul instituționalizat vorbim de profesioniști.

Dacă ar fi să facem o analiză riguroasă, vom concluziona că până la acestă oră în România nu s-a facut arbitraj instituționalizat, că abia de acum în colo se începe edificiul acestei instituții și pentru ca acesta să fie trainic are nevoie să fie bine și corect reglementat.

Din aceste motive consider că este imperios necesar să avem un statut al arbitrului profesionist și o lege a arbitrajului instituționalizat cu dispoziții clare și concise, fără loc de interpretări și care să-i confere acestei profesii un loc și un rol în sociatate.

Suntem conștienți că de la idee și până la un statut al arbitrului profesionist și o lege specială care să reglementeze cadrul de desfășurare a acestei profesii va mai trece timp și va fi multă muncă, însă fără trudă și speranță nimic nu este posibil. Vor urma întâlniri, comisii de specialitate și toate celelalte activități aferente unui asemenea demers. Sperăm să avem concursul tuturor celor care activează în domeniul arbitrajului, precum și al celorlalte profesii juridice și mă refer aici la avocați, executori judecatorești, practicieni în insolvență, notari și magistrați. De asemenea, sperăm să beneficiem de experiența celor care își desfășoară activitatea în domeiul învățământului și cercetării juridice.

Un cadru legal bine gândit, cu dispoziții clare și concise, fără a ne însuși din atribuțiile altor profesii, va asigura arbitrajului instituționalizat o evoluție sigură și un loc între profesiile juridice.

Doamnelor și domnilor ne așteptă un drum greu, însă consider că prezența dumneavoastră la acest eveniment, precum și strădania colegilor mei de a contribui cu lucrări și puncte vedere deosebit de interesante la acest seminar îmi dă încrederea că ARBITRAJUL INSTITUȚIONALIZAT ARE VIITOR ÎN ROMÂNIA!

Vă mulțumesc pentru încrederea acordată!

Mulțumesc, de asemenea, gazdei noatre, Primăria Târgoviște, pentru sprijinul oferit!

ARBITRU

Rodica Vlaicu”

Sursa: http://www.infolegal.ro/seminarul-statutul-arbitrului-profesionist