Comunicat din 25 ianuarie 2016 – CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR

Distribuie
Share

Consiliul Director al Asociaţiei de Arbitraj Instituţionalizat, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 21.01.2016, a hotărât amânarea examenului de dobândire a calităţii de “arbitru”, programat în data de 24 ianuarie 2016, ora 11.00, pentru data de 06 februarie 2016, ora 11.00.
Amânarea examenului a fost determinată de vremea nefavorabilă şi circulaţia greoaie pe drumurile publice, care împiedică deplasarea în bune condiţii la Târgovişte a candidaţilor care vin de la distanţe mari.

CALENDARUL
ACTIVITĂȚILOR CIRCUMSCRISE DOBÂNDIRII CALITĂȚII DE ”ARBITRU” ŞI ÎNSCRIERII PE “ TABLOUL ARBITRILOR”
• 06 februarie 2016, ora 11.00 – examen de primire în profesie – verificarea cunoștințelor cu privire la dispozițiile legale privind ”arbitrajul” (Cartea a IV-a și Cartea a VII–a, Titlul IV din Codul de procedură civilă);

• 08-10 februarie 2016 – corectarea lucrărilor. Pentru a fi admiși candidații trebuie să obțină cel puțin nota 6.00 la testul de verificare a cunoștințelor;

• 11 februarie 2016 – comunicarea rezultatelor;

• 11- 12 februarie 2016 – depunerea contestaţiilor;

• 15 februarie 2016 – soluţionarea contestaţiilor;

• 15 februarie 2016 – comunicarea rezultatelor finale la examenul de dobândire a calităţii de “arbitru”;

• 15 -19 februarie 2016 – depunerea cererilor de înscriere pe Tabloul Arbitrilor ;

• 25 februarie 2016 – emiterea deciziilor;

• 05 martie 2016 – depunerea Jurământului.