Arhiva categoriei: Articole

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat semnatarul unui protocol de colaborare cu Confederația Patronatului Român

Distribuie
Share

Președintele Confederația Patronatului Roman, domnul Gheorghe Naghiu și președinteleTribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, doamna Rodica Vlaicu, vor semna un protocol prin care se va implementa un program de colaborare între cele două organizații. Protocolul urmărește să promoveze activ interesele mebrilor celor două părți semnatare și intărirea mediului de afaceri.

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat continuă acțiunea de implicare în sprijinirea antreprenoritului romăn și va semna un protocol cu Confederația Patronatului Roman. Scopul protocolului urmărește colaborarea pe următoarele direcții:

– Protejarea şi promovarea activă a intereselor membrilor şi partenerilor celor două părţi semnatare;

– Realizarea de consultări periodice între parteneri, care să permită dezvoltarea relaţiilor între aceştia, între membrii acestora şi partenerii lor, în interesul valorificării eficiente şi pe termen lung a colaborării;

–  Promovarea şi susţinerea unor proiecte de acte normative, care au ca obiect îmbunătăţirea cadrului juridic specific mediului de interes al celor două părţi;

–  Acordarea de sprijin reciproc în susţinerea unor demersuri, făcute la nivelul  autorităţilor publice centrale sau locale, pentru crearea unui mediu propice de activitate şi eficienţă a iniţiativelor celor două părţi ;

– Participarea comună la promovarea şi derularea unor proiecte cu finanţare europeană, de  formare  profesională a angajaţilor săi;

–  Promovarea reciprocă a activităţilor şi proiectelor derulate precum şi a imaginii părţilor, cu ocazia diferitelor evenimente organizate;

–   Oferirea de informaţii, date statistice şi studii referitoare la obiectul de activitate al părţilor, la cererea membrilor acestora, în interesul stimulării relaţiilor dintre ei;

–  Organizarea de seminarii, simpozioane conferinţe, evenimente ştiinţifice şi alte manifestări comune;

–  Militarea pentru păstrarea unui echilibru de putere între societatea civilă şi guvernanţi, în sistemul actual pluralist de luare a deciziei;

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat este o jurisdicție alternativă la instanța de judecată statală, privată, care funcționează în mod permanent pe lângă Asociația de Arbitraj Instituționalizat, potrivit dispozițiilor art. 616 din Codul de Procedură civilă.

Tribunalul și-a deschis porțile în septembrie 2014, fiind abilitat să judece orice dispută de natură civilă, cu excepția cazurilor prevăzute de art. 542 din Codul de procedură civilă.

Hotărârile pronunțate de Tribunalul Permanent de Arbitraj Institutionalizat sunt definitive și obligatorii, beneficiază de putere de lucru judecat și au forța probantă a unui înscris autentic. Hotărarea arbitrală nu poate fi supusă căilor de atac, ea poate fi desființată numai prin acțiune în anulare.

Cauzele deduse spre soluționare Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat sunt judecate de arbitri profesioniști, care au dobândit această calitate printr-un examen de verificare a cunoștințelor. Aceștia sunt independenți și imparțiali în îndeplinirea atribuțiilor și răspund, în condițiile legii, pentru prejudiciile provocate părților.

Pentru a fi eligibil fațâ de instanța statală de judecată, tribunalul a instituit o serie de avantaje, precum: confidențialitate, celeritate, costuri reduse, procedura flexibilă, posibilitatea dată părților de a-și alege arbitrii. Totodată, părțile beneficiază de egalitate de tratament, respectarea dreptului de apărare și a principiului contradictorialității.

Firmele şi persoanele fizice vor putea apela la Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, alternativă la instanţa de judecată, pentru litigii de muncă, proprietate intelectuală, protecţia consumatorului,

Confederația Patronatul Român reprezintă pentru membrii și partenerii sai o platformă de lansare a intereselor juridice, economice și sociale.

Prin utilizarea eficientă a fondurilor europene, Confederația Patronatul Român a devenit locul în care se dă o iniţiere practică în antreprenoriatul și managementul performant al afacerilor. În cadrul confederației funcţionează Departamente de Consultanţă pentru accesarea de fonduri interne și/sau europene la orice Minister. Acestea sunt la dispoziţia organizaţiilor, partenerilor şi membrilor săi, până în prezent de serviciile sale beneficiind numeroase firme.

Reține atenția că Patronatul Roman a derulat în mai multe judeţe, proiecte de reconversie, calificare şi recalificare profesională, antreprenoriat, egalitate de şanse etc., finanţate din Fonduri Europene.

Obiectivul Confederației Patronatul Roman pentru perioada care va urma îl reprezintă participarea la reconstrucția (reindustrializarea) economiei românești.

Sursa: Capital.ro

Întâlnire între reprezentantii Tribunalului Permanent de Arbitraj Institutionalizat si conducerea Camerei de Comert si Industrie Romano-Turce

Distribuie
Share

Întâlnire între reprezentantii Tribunalului Permanent de Arbitraj Institutionalizat si conducerea Camerei de Comert si Industrie Romano-Turce

Intalnire premergatoare semnarii Parteneriatului dintre Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituíonalizat si Confederatia Patronatul Roman.

Distribuie
Share

Intalnire premergatoare semnarii Parteneriatului dintre Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituíonalizat si Confederatia Patronatul Roman.
Participa reprezentantii Tribunalului Permanent de Arbitraj Institutionalizat si Consiliul Director al Confederatiei Patronatul Roman.Prezentare-Pr

13242248_705747936230401_845474471_o
« 2 de 7 »

TRIBUNALUL PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT ȘI-A DESCHIS DIN NOU PORȚILE

Distribuie
Share

O nouă promoție de arbitrii a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, a jurat sâmbătă (07 mai 2016), în Sala de Consiliu a Muzeului de Artă din Târgoviște, să apere Constituția, legile țării, drepturile și libertățile omului și să exercite profesia de arbitru cu cinste și demnitate. Momentul emoționant a fost urmat de intonarea imnului de stat.

13262666_705746196230575_1085798754_o
« 1 de 9 »

La festivitatea de primire în profesia de arbitru au fost prezenți reprezentanţi ai oficialităţilor locale, ai instanţelor de judecată şi Registrului Comerţului, ai Confederaţiei Patronatului Român, avocaţi, mediatori, consilieri juridici, arbitrii și membrii familiilor celor care au depus jurâmântul.

În cuvântul de deschidere, președinta Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, d-na arbitru Rodica Vlaicu, a urat arbitrilor nou intrați în profesie ” Succes! Drum deschis și soare-n cale!” și le-a cerut să fie ”drepți și buni cu cei care vor veni la dreaptă judecată”. De asemenea, a arătat că în acestă perioadă ”se construiește edificiul arbitrajului instituționalizat în România” și a cerut colegilor care au depus Jurământul să contribuie la realizarea acestuia.

În continuare, domnul arbitru Marian Alecu a vorbit despre ”necesitatea depunerii jurământului la intrarea in profesia de arbitru profesionist”, susținând că ”jurământul reprezintă angajamentul solemn, exprimat de obicei printr-o anumită formulă, prin care cineva se obligă să-și facă datoria, este o promisiune, făgăduială fermă de a face ceva ”. În calitate de arbitru al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat a adresat viitorilor colegi rugămintea să acționeze ” în spiritul jurământului pe care îl depuneți astăzi”.

Pe aceleași coordonate s-a situat expozeul domnului arbitru Iulică Burticioiu, care a specificat că ”în societatea noastră, la intrarea în profesie sunt supuși jurământului miniștrii, militarii, avocatii, medicii, notarii, experții contabili și alții. Acesta a afirmat că ”dincolo de incărcătura emoțională specifică unui astfel de eveniment, importanța depunerii jurământului profesional are o conotație aparte in viața individului. Astfel, se consideră că persoana care aparține unei anumite categorii profesionale este si mai legată de acea categorie si de aplicarea principiilor care o guvernează, prin rostirea unui jurământ, într-un cadru organizat”.

Din partea arbitrilor nou intrați în profesie a avut cuvântul domnul arbitru Liviu Fediuc, care a precizat că este onorat să se alăture arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat ”din experiența cărora vom avea multe de învățat”. Totodată, a menționat că ” Oportunitatea care ni se oferă începând de astăzi, ne obligă să depunem toate eforturile pentru a asigura arbitrajului instituționalizat o evoluție sigură și un loc de seamă între profesiile juridice, și de a contribui la promovarea acestui tip de instituție juridică”.

Gazdele FESTIVITĂȚII DE DEPUNERE A JURÂMÎNTULUI au fost asistent arbitral Thalida Popa și arbitru Roxana Oprea.

Deschiderea festivității a fost precedată de o prezentare ”de zile mari” a Muzeului de Artă din Târgoviște, din partea unui reprezentat al muzeului.

Seminarul „Statutul arbitrului profesionist”, Târgoviște

Distribuie
Share

Asociația de Arbitraj Instituționalizat a organizat sâmbătă, 05 martie 2016, în sala de ședințe a Primăriei Târgoviște Seminarul “STATUTUL ARBITRULUI PROFESIONIST”. La invitație au răspuns profesori universitari, cercetători în științe juridice, avocați, consilieri juridici, experți judiciari, practicieni în insolvență, factori de decizie locali și arbitri. Au fost dezbătute aspecte legate de necesitatea elaborării unei Legi speciale a arbitrajului instituționalizat și totodată a unui Statut al arbitrului profesionist.

Cei prezenți au susținut că arbitrajul instituționalizat nu este suficient de bine reglementat de Codul de procedură civilă și din acestă cauză se fac confuzii între arbitrajul ad-hoc (prestat de amatori) și cel organizat de catre o instituție permanenta (instituționalizat). Participanții la seminar au fost unanim de acord că este imperios necesară inițierea unei legi speciale cu dispoziții clare și concise, care să nu lase loc de interpretari și care să asigure instituției o evoluție ascendentă și un loc între profesiile juridice.

La eveniment au fost prezenți din partea autorităților locale Alexandru Constantin -consilier în cadrul Instituției Prefectului Județului Dâmbovița și Chiru Cătălin Cristea – secretarul Primăriei Târgoviște. În mesajul transmis, reprezentanții autorităților au apreciat inițiativa Asociației de Arbitraj Instituționalizat și au declarat că în calitate de juriști consideră că este necesară o alternativă viabilă la justiția statală sufocată de numărul mare de dosare. Alexandru Constantin a suținut că Instituția Prefectului ‘’urmărește cu interes’’ activitatea Asociației de Arbitraj Instituționalizat și a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat care funcționează pe lângă aceasta și a lansat o invitație doamnei Rodica Vlaicu – președintele asociației, de a participa la o întâlnire la Instituția Prefectului.

În cadrul evenimentului au expus lucrări: lect.univ.dr. Iulia Boghirnea din cadrul Facultății de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universității din Piteşti, expert contabil Gabriela Anghel – președintele CECCAR fiiliala Dâmbovița, avocat Augustin Răducanu – fost decan al Baroului Dâmbovița, formator în cadrul INPPA, arbitru Alexandra-Roxana Oprea, arbitru Ana-Maria-Scarlet Gugulică, arbitru Loredana Iancu și arbitru Marian Alecu.

Evenimentul s-a încheiat cu Ceremonia primirii în profesie a celei de-a patra promoții de arbitri a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, festivitatea a fost organizată în Sala Florentină din cadrul Primăriei Târgoviște. Cu acestă ocazie noii arbitri au primit legitimațiile de serviciu și emoționați au depus următorul jurământ ”Jur să respect și să apăr Constituția și legile țării, drepturile și libertățile omului și să exercit profesia de arbitru cu cinste și demnitate! Așa să-mi ajute Dumnezeu!”.

Cuvântul de deschidere al evenimentului, susținut de Rodica Vlaicu, președintele Asociației de Arbitraj Instituționalizat și a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat:

„Doamnelor și domnilor,

Vă mulțumesc în numele arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat și al meu personal că ați dat importanță evenimentului nostru și ați înțeles să fiți prezenți astăzi, la Târgoviște, pentru a scrie împreună o pagină nouă în Istoria Arbitrajului Instituționalizat din România.

Rolul acestui seminar este de a culege idei, opinii cu privire la organizarea profesiei de arbitru și de a pune o prima piatră la temelia Statutului Arbitrului Profesionist și în perspectivă la Legea privind arbitrajul instituționalizat.

După cum cei mai mulți dintre dumneavoastră cunosc, arbitrajul a fost pentru prima data prevăzut în Codul civil din 1864. De atunci au trecut 150 de ani și acestă adevărată alternativă la instanța de judecată este aproape necunoscută de justițiabilul român și utilizată cu precădere în litigiile comerciale.

Mai mult la ultimul nostru eveniment am constatat că sunt cazuri când, absolvenți ai Facultăților de Drept fac confuzie între arbitrajul ad-hoc și arbitrajul instituționalizat.

Deși la o primă vedere cele două forme par a fi aproape identice, ambele fiind condiționate de existența convenției arbitrale și au aceeași finalitate, respectiv o hotărâre definitivă, cu putere de lucru judecat, în realitate între arbitrajul ad-hoc și cel instituționalizat sunt deosebiri substanțiale. Mă refer aici la dobândirea, suspendarea și încetarea calității de arbitru, la drepturile și obligațiile celor care activează în domeniu, la procedura urmată în soluționarea cauzelor și nu în ultimul rând la calitatea actului arbitral și la responsabilitatea arbitrilor. Cu alte cuvinte în cazul arbitrajului ad-hoc avem de-a face cu un arbitraj prestat de amatori pe când în arbitrajul instituționalizat vorbim de profesioniști.

Dacă ar fi să facem o analiză riguroasă, vom concluziona că până la acestă oră în România nu s-a facut arbitraj instituționalizat, că abia de acum în colo se începe edificiul acestei instituții și pentru ca acesta să fie trainic are nevoie să fie bine și corect reglementat.

Din aceste motive consider că este imperios necesar să avem un statut al arbitrului profesionist și o lege a arbitrajului instituționalizat cu dispoziții clare și concise, fără loc de interpretări și care să-i confere acestei profesii un loc și un rol în sociatate.

Suntem conștienți că de la idee și până la un statut al arbitrului profesionist și o lege specială care să reglementeze cadrul de desfășurare a acestei profesii va mai trece timp și va fi multă muncă, însă fără trudă și speranță nimic nu este posibil. Vor urma întâlniri, comisii de specialitate și toate celelalte activități aferente unui asemenea demers. Sperăm să avem concursul tuturor celor care activează în domeniul arbitrajului, precum și al celorlalte profesii juridice și mă refer aici la avocați, executori judecatorești, practicieni în insolvență, notari și magistrați. De asemenea, sperăm să beneficiem de experiența celor care își desfășoară activitatea în domeiul învățământului și cercetării juridice.

Un cadru legal bine gândit, cu dispoziții clare și concise, fără a ne însuși din atribuțiile altor profesii, va asigura arbitrajului instituționalizat o evoluție sigură și un loc între profesiile juridice.

Doamnelor și domnilor ne așteptă un drum greu, însă consider că prezența dumneavoastră la acest eveniment, precum și strădania colegilor mei de a contribui cu lucrări și puncte vedere deosebit de interesante la acest seminar îmi dă încrederea că ARBITRAJUL INSTITUȚIONALIZAT ARE VIITOR ÎN ROMÂNIA!

Vă mulțumesc pentru încrederea acordată!

Mulțumesc, de asemenea, gazdei noatre, Primăria Târgoviște, pentru sprijinul oferit!

ARBITRU

Rodica Vlaicu”

Sursa: http://www.infolegal.ro/seminarul-statutul-arbitrului-profesionist

Bilant: Tribunalul Permanent de Arbitraj Institutionalizat

Distribuie
Share

O altfel de institutie. Una umana si, ca orice lucru creat pe temelia empatiei si a emotiei, am siguranta ca va fi datatoare de speranta intru mai bine. Un bine care nu seamana cu cel de metal, cel robotizat, neinsufletit, pe care l-am avut pana acum si de care ne vom lovi in continuare ca de o piatra de hotar. Alternativa este la indemana fiecaruia dintre noi, dar cu siguranta nu va inlocui organismele existente si constitutionale.

Arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat s-au reunit sâmbătă, 16 ianuarie 2016, la Ploiești, pentru a analiza activitatea desfășurată în anul 2015. Redau cateva cuvinte calde rostite de doamna Rodica Vlaicu pe site-ul institutiei:

"Revenind la ziua de ieri, sufletul meu s-a bucurat ca Dumnezeu a adus langa mine oameni frumosi, frumosi la chip, frumosi la suflet. Am avut ocazia, atunci cand si-au expus punctul de vedere cu privire la activitatea din 2015 si planurile pentru 2016, sa-i privesc pe fiecare in parte preț de 1-2 minute și am multumit lui Dumnezeu ca mi-a dat posibilitatea sa-i cunosc si sa lucrez cu ei. Fiecare are ceva care il face special, iar impreuna suntem mai mult decat o echipa, suntem un intreg, un intreg indestructibil."

 

Printre obiectivele anului 2015 s-au numărat:
informarea societății civile cu privire la instituția arbitrajului și a avantajelor acestuia. În acest sens menționăm că periodic site-ul Tribunalului și pagina de facebook a acestuia au fost alimentate cu materiale de informare, clare, riguroase, care să permită cetățenilor implicați în diferite tipuri de litigii civile să-și facă o imagine corectă cu privire la procedura arbitrală și să-i determine să apeleze la arbitraj.
De asemenea, s-a profitat la maxim de fiecare ocazie în vederea popularizării arbitrajului în general și a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat în special.

Un moment prielnic promovării arbitrajului l-a reprezentat Campania de alegere a membrilor Consiliului de Mediere. Cu acestă ocazie pe siturile accesate de mediatori au fost postate materiale privind interdependența dintre mediere și arbitraj.
Totodată, Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat a participat în calitate de partener la Gala Excelenței în Mediere organizată la Cluj, în februarie 2015, ocazie cu care sub titlul ”ARBITRAJUL SUSȚINE ȘI RECOMANDĂ MEDIERE” a fost prezentată posibilitea încuviințării acordurilor de mediere de către instanța arbitrală.

 • În scopul informării posibililor justițiabili, reprezentanții tribunalului au participat la câteva întâlniri organizate de Consulatul Onorific al Franței și la Misiunea Economică a unei regiuni din Anglia în România.
 • promovarea arbitrajului în mediul de afaceri ca alternativă la instanța clasică. În acest sens menționăm parteneriatul încheiat cu Uniunea Generală a Industriașilor din România – UGIR 1903. Momentul a fost unul deosebit de important atât pentru tribunal cât și pentru Asociația de Arbitraj Instituționalizat, care a devenit membru UGIR 1903. Evenimentul a fost foarte bine promovat în mijloacele de informare în masa. Aproape toate publicațiile de specialitate au prezent date cu privire la eveniment.
  Protocolul cu UGIR 1903 a fost urmat de altele, dintre care cel mai relvant a fost cel semnat cu Federația Patronatelor din Industria Ușoară.
 • soluționarea cu celeritate a cazurilor deduse instanței arbitrale. În anul 2015 pe rolul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat s-au aflat șapte dosare civile. Acestea au fost soluționate în termenul legal de 6 luni, hotărârile pronunțate fiind puse în executare fie de buna voie de părțile implicate în litigiu, fie pe calea executării silite.
  Numărul de litigii judecate la nivelul tribunalului ar fi fost mai mare, însă s-a preferat din anumite rațiuni să fie înregistrate spre soluționare cazurile privitoare la transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor.
 • înființarea unor puncte de lucru. Menționăm că la ora bilanțului Tribunalul Permenent de Arbitraj Instituționalizat are trei puncte de lucru (București, Prahova și Argeș), care dispun de condițiile necesare exercitării unui act de justiție (alternativă) de calitate.
 • constituirea corpului profesionalal arbitrilor. Precizez că în anul 2015, numărul arbitrilor înscriși pe Tabloul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat a crescut la 50 de arbitri, din care 39 activi și 11 sunt suspendați.
  Aceștia au dobândit calitatea de arbitru în urma unui examen de verificare a cunoștințelor organizat în luna mai și au depus jurământul în luna iunie.

Pe linia pregătirii profesionale continue, în anul 2015 au fost organizate trei activități de pregătire profesională, respectiv: Seminarul ”Arbitrajul – instituție modernă alternativă la instanța de judecată”, Simpozionul ”Arbitrajul în materia transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile”, precum și Cursul de dezvoltare personală.

Doamna Rodica Vlaicu, incheie cu emotie aceeasi pagina de jurnal,  increzatoare in forta de grup si in viitorul Tribunalului Permanent de Arbitraj:

"Fiecare arbitru din cei prezenti a venit cu propuneri pertinente si novatoare, care sa asigure evolutia Tribunalului Permanent de Arbitraj Institutionalizat!
Le multumesc arbitrilor mei frumosi si destepti ca au inteles rolul si rostul nostru si au fost de acord sa puna umarul la constructia arbitrajului in Romania. Le multumesc celor care ieri au fost prezenti. Le multumesc și celor care nu au reusit sa ajunga la Ploiesti din diferite motive și stiu ca au fost cu sufletul alaturi de echipa.

Multumesc gazdei noastre pentru conditiile deosebite oferite!"

Sursa: http://oficialmedia.com/bilant-tribunalul-permanent-de-arbitraj-institutionalizat/

DEZBATERI APRINSE ÎN CADRUL SEMINARULUI ”ARBITRAJUL ÎN MATERIA TRANSFERULUI DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA BUNURILOR IMOBILE”

Distribuie
Share

4

În cadrul lucrărilor simpozionului (care s-a desfăşurat  în urmă cu  câteva zile la Târgovişte), participanții au criticat dispozițiile legale privitoare la obligarea justițiabililor de a încheia în forma autentică notarială convenția arbitrală, considerând că sunt ”extravagante”,  că pun în sarcina justițiabililor cheltuieli inutile și împiedică accesul cetățenilor la justiția alternativă. Cei în cauză au susținut că simpla formă scrisă a acestei convenții este suficientă și au opinat pentru inițierea demersurilor necesare eliminării acestei prevederi.

Subiectul controlului de legalitate al hotărârii arbitrale în materia transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile a stârnit discuții aprinse între arbitri, avocați și reprezentanții notarilor publici.

Astfel, în timp ce avocații și arbitrii susțineau că soluția legislativă de supunere a hotărârii arbitrale unui control de legalitate din partea instanței de judecată sau a notarului public este ”lipsită de logică juridică, fiind contrară spiritului reglementărilor procedurale privitoare la efectele hotărârii arbitrale”,  notarii prezenți la acțiune au afirmat că această verificare este absolut necesară pentru securitatea circuitului civil deoarece legiuitorul acordă o atenție sporită raporturilor juridice translative și/sau constitutive de drepturi reale asupra imobilelor”.

La finalul dezbaterilor, cei prezenți au concluzionat că  simpozionul s-a constituit într-un prim pas pe linia clarificării aspectelor controversate privitoare la procedura arbitrala în materia strămutării proprietății, că pentru a face lumină într-un domeniu atât de special cum este proprietatea asupra bunurilor imobile sunt necesare noi consultări între profesiile juridice.

De asemenea, participanții au subliniat că transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și/sau constituirea altui drept real este un domeniu care necesită cunoștințe temeinice și este necesară o pregătire corespunzătoare pentru cei chemați să instrumenteze astfel de cazuri.

Privitor la subiectul pregătirii profesionale a arbitrilor, Rodica Vlaicu a afirmat că Asociația de Arbitraj Instituționalizat a avut în vedere acest aspect și Consiliul Director al asociației a decis înființarea începând cu 01 ianuarie 2015, la Târgoviște, a Institutului de Pregătire a Arbitrilor – I.P.A..

Institutului de Pregătire a Arbitrilor va funcționa, alături de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat și Editura ”THALINDRA”, pe lângă Asociația de Arbitraj Instituționalizat și va fi organizat pe trei departamente: un departament pentru formare inițială, altul pentru pregătirea continuă a arbitrilor și cel de-al treilea este destinat cercetării și documentării.

În cadrul departamentelor de pregătire inițială vor funcționa patru catedre, după cum urmează: ”Drept civil” – condusă de avocat Augustin Răducanu (formator în cadrul I.N.P.P.A. și fost decan al Baroului Dâmbovița), ”Drept procesual civil” – cordonată de prof. univ. dr. Elena Turcu (fost vicepreședinte al Tribunalului Dâmbovița), ”Procedura arbitrală” – sub îndrumarea doamnei arbitru Rodica Vlaicu (președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat) și „Comunicare” ( pentru care nu s-a făcut nici o  nominalizare).

Manifestarea s-a încheiat cu mesajul că este nevoie de o legislație coerentă și sprijin din partea profesiilor juridice pentru ca Arbitrajul – cale alternativă la instanța de judecată să-și îndeplinească misiunea.

Pentru cine nu este la curent cu problematica ARBITRAJULUI, menționăm că potrivit Codului de procedură civilă, cetățenii se pot adresa instanțelor de arbitraj pentru a-și soluționa cauzele civile, iar la sfârșitul judecării dosarului obțin o hotărâre care este definitivă, obligatorie, are putere de lucru judecat,  forța probantă a unui înscris autentic și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.

Prin alegerea arbitrajului, justițiabili pot să economisească timp și bani. Merită menționat că termnul de judecare a oricărei cauze indiferent de complexitatea acesteia este de 6 (șase luni), iar taxele arbitrale sunt la jumătate față de cele judecătorești.

De asemenea, reamintim că în Târgoviște funcționează din septembrie 2014 Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat cu sediul în str. G-ral Matei Vlădescu nr. 1, blocul 20, parter.

SURSA: http://cronica-gaestiului.ro/archives/35503

Arbitrajul în cauzele privind dreptul de proprietate asupra imobilelor

Distribuie
Share

9Vineri, 04 decembrie, arbitri, magistrati, avocați, consilieri juridici și notari publici s-au întâlnit în sala de ședințe a Prefecturii Dâmbovița pentru a dezbate aspecte legate de ”Arbitrajul în materia transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile”.

La simpozion au participat în calitate de invitați de onoare: deputați, factori de decizie locali, reprezentanți ai ANAF și ai ANCPI.

Dezbaterile au fost focalizate pe ”obligativitatea încheierii în formă autentică notarială a convenției arbitrale” și ”controlul exercitat de către instanța de judecată sau notarul public asupra hotărârii arbitrale”.

Avocații au afirmat că dispozițiile privitoare la aspectele mai sus menționate sunt în contradicție flagrantă cu celelalte prevederi în materie de arbitraj, motiv pentru care se impune abrogarea acestora de urgență. La criticile exprimate de avocați s-au alăturat arbitri și consilierii juridici, care au arătat că aceste prevederi sunt ”extravagante” și îi obligă pe cetățeni la cheltuieli inutile. 

În replică, notarii publici au susținut că aceste dispoziții legale sunt necesare pentru protecția raporturilor juridice privitoare la transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor și clădirilor.

În concluziile exprimate participanții au opinat că simpozionul și-a atins scopul, respectiv a deschis dialogul între profesiile juridice cu privire la arbitrajul în cauzele privitoare proprietatea asupra bunurilor imobile.  Cei în cauză consideră că este nevoie de o legislație clară și concisă, care să aibă ca punct de plecare interesul cetățenului.

Simpozionul ”Arbitrajul în materia transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile”, a fost organizat de către Asociația de Arbitraj Instituționalizat, pe lângă care funcționează Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, cu sediul în Târgoviște, str. G-ral Matei Vlădescu, nr. 1, bl. 20, parter.

Precizăm, pentru cei care nu sunt în temă, că arbitrajul este o cale alternativă la instanța de judecată, cu o procedură simplificată și cheltuieli reduse. Timpul de soluționare este de maxim șase luni, iar hotărârea pronunțată în cauză are acceași putere și forță probantă ca o hotărâre judecătorească.

De asemenea, aducem la cunoștința celor interesați că în  Târgoviște funcționează Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, care are până în prezent trei puncte de lucru, respectiv: în București (str. Managua nr. 12, Sector 1), în Ploiești (str. Bobalna, nr. 2, județul Prahova) și în Slobozia (str. Eroilor, nr. 150, județul Argeș).

Sursa: http://incomodph.ro/comunicate/3498-arbitrajul-in-cauzele-privind-dreptul-de-proprietate-asupra-imobilelor

ARBITRAJUL ÎN ATENȚIA PROFESIILOR JURIDICE

Distribuie
Share

5

ARBITRAJUL ÎN ATENȚIA PROFESIILOR JURIDICE

Simpozionul ”Arbitrajul în materia transferului de proprietate asupra bunurilor imobile” a reunit la Târgoviște, vineri 04 decembrie 2015, reprezentații profesiilor juridice, experți topo, cadastriști, factori de decizie din ANCPI și ANAF.

Printre Invitații de onoare s-au numărat: Ioan Marinescu – Prefectul Județului Dâmbovița, Ionuț Săvoiu – deputat în Parlamentul României, Alexandru Oprea – Administratorul Public al Județului Dâmbovița, Ivan-Vasile Ivanof – Secretarul Consiliului Județean Dâmbovița.

În cadrul evenimentului ”obligativitatea încheierii convenției arbitrale în forma autentică notarială” și ”controlul de legalitate al hotărârii arbitrale” au fost aspru criticate de către arbitri și avocați, care au susținut că sunt ”inutile și extravagante”, că pun în sarcina cetățenilor cheltuieli nejustificate și obstrucționează accesul justițiabililor la procedura arbitrală.

În contrapartidă reprezentanții notarilor publici au arătat că dispozițiile menționate sunt necesare pentru ”securitatea circuitului civil”.

La finalul dezbaterilor, Rodica Vlaicu, președinta Asociației de Arbitraj Instituționalizat a declarat că ”acest eveniment reprezintă un prim pas pe linia clarificării aspectelor controversate privitoare la procedura arbitrală în materia transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile”. Arbitru Rodica Vlaicu a mai susținut că pentru a face un act de justiție, fie ea si alternativă, este nevoie de o legislație coerentă și ușor de aplicat.

         Evenimentul a fost organizat de către Asociația de Arbitraj Instituționalizat și a fost găzduit de Sala mare a Prefecturii Dâmbovița.

         Pentru cei care nu sunt în temă, arbitrajul este o justiție alternativă prevăzută în Codul de procedură civilă. Prin arbitraj cetățenii pot să-și soluționeze cauzele civile cu costuri mult mai mici și într-un timp record (maxim șase luni). Hotărârea pronunțată este definitivă, obligatorie, constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.

            Deși este reglementat de la circa 150 de ani, în România arbitrajul este foarte puțin cunoscut și utilizat. În ultimi ani legislația în domeniu a suferit o serie de modificări, în special în privința arbitrajului instituționalizat, adică practicat de către o instanță permanentă, așa cum este Tribunalul Permanent de arbitraj Instituționalizat, cu sediul în Târgoviște, str. G-ral Matei Vlădescu, nr. 1, bl. 20, parter. Acesta și-a deschis porțile în septembrie 2014 și a constituit o premieră națională.

Sursa: http://edambovita.ro/arbitrajul-in-atentia-profesiilor-juridice/