Arhiva categoriei: EVENIMENTE

Inagurare sediul zonal Suceava al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat

Distribuie
Share

 

Invitație

Avem deosebita onoare de a vă invita sâmbătă, 24 noiembrie 2018, ora 14.00, la Centrul de Afaceri Club Bucovina, situat în Gura Humorului, b-dul Bucovina nr. 174, județul Suceava, pentru a participa la INAUGURAREA SEDIULUI ZONAL SUCEAVA al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

Prin deschiderea acestui sediu zonal dorim să venim în întâmpinarea cetățenilor și a agenților economici implicați în diferite tipuri de litigii civile cu o alternativă simplificată și flexibilă la procedura clasică de judecată, dar care are aceeași finalitate, respectiv o hotărâre definitivă și executorie.

Alternativa oferită de către Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat are o serie de beneficii pentru justițiabili, respectiv rapiditate în soluționarea cauzei (timpul maxim de soluționare este de șase luni), costuri mai mici (taxele arbitrale sunt la jumătatea cuantumului taxelor de timbru judiciar), confidențialitate și posibilitatea dată părților de a-și alege arbitrii.

La servicile oferite de arbitrii din Sediul Zonal Suceava al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat pot apela atât justițiabili din România, cât și din afara țării, competența teritorială fiind nelimitată. Pentru a apela la serviciie acestei instituții, persoanele implicate într-o cauză civilă trebuie să încheie în prealabil o convenție arbitrală prin acare să-și dea acordul ca disputa să fie soluționată în cadrul Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.

În cadrul Sediului Zonal Suceava își vor desfășura activitatea arbitrii bine pregătiți profesional, competenți, responsabili și serioși, pentru care garantăm că vor face o dreaptă judecată.

În speranța că evenimentul este de interes pentru dumneavoastră, vă adresăm rugamintea să ne confirmați prezența până în data de 22 noiembrie 2018 la

tel. 0733 046 033, 0744 501 673 sau e-mail: vlaicu_rodica@yahoo.com.

 Cu aleasă preţuire,

Rodica VLAICU

Președinte Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat          

Program conferință ,,Arbitrajul jurisdicție alternativă cu caracter privat”

Distribuie
Share

PROGRAMUL
Conferinței ”Arbitrajul – jurisdicție alternativă cu caracter privat”

14.00 – 14.15 – Înregistrarea participanților
14.15 – 14.30 – Deschiderea lucrărilor conferinței
 Cuvânt de deschidere – Arbitru Rodica VLAICU, președintele Asociației de Arbitraj Instituționalizat

 Cartea de vizită a organizatorului – Arbitru Iulică Burticioiu, vicepreședintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat

 Dezvoltarea arbitrajului instituționalizat prin accesarea de fonduri europene – Arbitru Marian ALECU , coordinator accesare programe de finanțare europene

14.40 – 15.00 – Mesajul invitaților de onoare
15.00 – 16.20 – Lucrări în plen
 Considerații privind istoria arbitrajului în România – Arbitru Daniela TEBEȘOI

 Arbitrajul și Justiția Statală – o paralelă necesară – Arbitru Neculae NĂBÂRJOIU și Arbitru Raluca ROȘCA

 Convenția arbitrală – element cheie în cadrul construcției arbitrale – Arbitru Rodica TOTH

 Capacitatea instituțiilor publice de a încheia convenții arbitrale – Arbitru Elena BURLAN

 Expertiza contabilă – probă în procedura arbitrală – Expert contabil Ion IANCU, Directorul executiv al CECCAR Filiala Prahova

 Interferențe între activitatea arbitrilor și cea a mediatorilor – Arbitru Elena RIDA

 Hotărârea arbitrală – hotărâre definitivă și obligatorie – Arbitru Carmen FOTOLESCU

 Punerea în executare a hotărârilor arbitrale – arbitru Iulian GRASU.

16.20 – 16.30 – Închiderea lucrărilor conferinței

Echipa de organizare  este compusa din:
    • Arbitru Burticioiu Iulica – coordonator organizare eveniment
    • Arbitru Cosmin Iliescu
    • Arbitru Dan PaunaArbitru Marilena – Gabriela StanescuArbitru Rodica Vlaicu

Moderatori:

    • Asistent arbitral Popa Thalida Constantina Eugenia
    • Arbitru Marin Vlad Alexandru

Invitație conferință – Arbitrajul jurisdicție alternativă cu caracter privat

Distribuie
Share

Avem deosebita onoare de a vă invita să participați la lucrările Conferinței ”Arbitrajul – jurisdicție alternativă cu caracter privat!”, organizată de către Asociația de Arbitraj Instituționalizat (A.A.I.) în data de 18 mai 2017, începând cu ora 14.00, în Sala ”Daimond”, din cadrul Hotelului Best din Ploiești, situat în b-dul Republicii nr. 154.

Tema conferinței prezintă interes atât pentru specialiștii din domeniul juridic, justițiabili, cât și pentru reprezentanții instituțiilor publice centrale și locale, deoarece arbitrajul poate fi o alternativă reală la instanța clasică de judecată, care aduce  multiple beneficii statului român  și parților implicate într-un litigiu.

Cu această ocazie, vor fi abordate subiecte de interes teoretic și practic din domeniul arbitrajului, precum: istoria arbitrajului în România, arbitrajul instituționalizat versus instanța statală de judecată; convenția arbitrală – elementul central al procedurii arbitrale; capacitatea persoanelor juridice de drept public de a încheia convenții arbitrale; hotărârea arbitrală – hotărâre definitivă și executorie; expertiza contabilă – probă în procedura arbitrală; interferenţa dintre arbitraj și mediere potrivit dispozițiilor Legii nr. 192/2006; executarea hotărârilor arbitrale.

În speranţa că evenimentul prezintă interes pentru dumneavoastră, vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie şi vă transmitem alăturat invitaţia la Conferința ”Arbitrajul – jurisdicție alternativă cu caracter privat”.
Sala de conferințe

Vă adresăm rugămintea ca până la data de 15 mai 2017 să ne confirmați prezența la tel. 0745316959, 0733046033 sau e-mail: vlaicu_rodica@yahoo.com, iulica.burticioiu@gmail.com.   Cu aleasă preţuire,

Rodica VLAICU

PREŞEDINTE A.A.I.

Seminarul „Statutul Arbitrului Profesionist” – Targoviste, 05 martie 2016

Distribuie
Share

EXTRAS DIN CUVANTUL DE DESCHIDERE
Seminarul „Statutul Arbitrului Profesionist” – Targoviste, 05 martie 2016

Rolul acestui seminar este de a culege idei, opinii cu privire la organizarea profesiei de arbitru și de a pune o prima piatră la temelia Statutului Arbitrului Profesionist și în perspectivă la Legea privind arbitrajul instituționalizat.

După cum cei mai mulți dintre dumneavoastră cunosc, arbitrajul a fost pentru prima data prevăzut în Codul civil din 1864. De atunci au trecut 150 de ani și acestă adevărată alternativă la instanța de judecată este aproape necunoscută de justițiabilul român și utilizată cu precădere în litigiile comerciale.

Mai mult la ultimul nostru eveniment am constatat că sunt cazuri când, absolvenți ai Facultăților de Drept fac confuzie între arbitrajul ad-hoc și arbitrajul instituționalizat.

Deși la o primă vedere cele două forme par a fi aproape identice, ambele fiind condiționate de existența convenției arbitrale și au aceeași finalitate, respectiv o hotărâre definitivă, cu putere de lucru judecat, în realitate între arbitrajul ad-hoc și cel instituționalizat sunt deosebiri substanțiale. Mă refer aici la dobândire, suspendarea și încetarea calității de arbitru, la drepturile și obligațiile celor care activează în domeniu, la procedura urmată în soluționarea cauzelor și nu în ultimul rând la calitatea actului arbitral, precum și la responsabilitatea arbitrilor. Cu alte cuvinte în cazul arbitrajului ad-hoc avem de-a face cu un arbitraj prestat de amatori, pe când în arbitrajul instituționalizat vorbim de profesioniști.

Dacă ar fi să facem o analiză riguroasă, vom concluziona că până la acestă oră în România nu s-a facut arbitraj instituționalizat, că abia de acum în colo se începe edificiul acestei instituții și pentru ca acesta să fie trainic are nevoie să fie bine și corect reglementat.

Din aceste motive consider că este imperios necesar să avem un statut al arbitrului profesionist și o lege a arbitrajului instituționalizat cu dispoziții clare și concise, fără loc de interpretări și care să-i confere acestei profesii un loc și un rol în sociatate.
Suntem conștienți că de la idee și până la un statut al arbitrului profesionist și o lege specială care să reglementeze cadrul de desfășurare a acestei profesii va mai trece timp și va fi multă muncă, însă fără trudă și speranță nimic nu este posibil. Vor urma întâlniri, comisii de specialitate și toate celelalte activități aferente unui asemenea demers. Sperăm să avem concursul tuturor celor care activează în domeniul arbitrajului, precum și al celorlalte profesii juridice și mă refer aici la avocați, executori judecatorești, practicieni în insolvență, notari și magistrați. De asemenea, sperăm să beneficiem de experiența celor care își desfășoară activitatea în domeiul învățământului și cercetării juridice.

Un cadru legal bine gândit, cu dispoziții clare și concise, fără a ne însuși din atribuțiile altor profesii, va asigura arbitrajului instituționalizat o evoluție sigură și un loc între profesiile juridice.

Doamnelor și domnilor ne așteptă un drum greu, însă consider că prezența dumneavoastră la acest eveniment, precum și strădania colegilor mei de a contribui cu lucrări și puncte vedere deosebit de interesante la acest seminar îmi dă încrederea că ARBITRAJUL INSTITUȚIONALIZAT ARE VIITOR ÎN ROMÂNIA!

Președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat

Arbitru, Rodica Vlaicu

DEZBATERI APRINSE ÎN CADRUL SEMINARULUI ”ARBITRAJUL ÎN MATERIA TRANSFERULUI DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA BUNURILOR IMOBILE”

Distribuie
Share

4

În cadrul lucrărilor simpozionului (care s-a desfăşurat  în urmă cu  câteva zile la Târgovişte), participanții au criticat dispozițiile legale privitoare la obligarea justițiabililor de a încheia în forma autentică notarială convenția arbitrală, considerând că sunt ”extravagante”,  că pun în sarcina justițiabililor cheltuieli inutile și împiedică accesul cetățenilor la justiția alternativă. Cei în cauză au susținut că simpla formă scrisă a acestei convenții este suficientă și au opinat pentru inițierea demersurilor necesare eliminării acestei prevederi.

Subiectul controlului de legalitate al hotărârii arbitrale în materia transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile a stârnit discuții aprinse între arbitri, avocați și reprezentanții notarilor publici.

Astfel, în timp ce avocații și arbitrii susțineau că soluția legislativă de supunere a hotărârii arbitrale unui control de legalitate din partea instanței de judecată sau a notarului public este ”lipsită de logică juridică, fiind contrară spiritului reglementărilor procedurale privitoare la efectele hotărârii arbitrale”,  notarii prezenți la acțiune au afirmat că această verificare este absolut necesară pentru securitatea circuitului civil deoarece legiuitorul acordă o atenție sporită raporturilor juridice translative și/sau constitutive de drepturi reale asupra imobilelor”.

La finalul dezbaterilor, cei prezenți au concluzionat că  simpozionul s-a constituit într-un prim pas pe linia clarificării aspectelor controversate privitoare la procedura arbitrala în materia strămutării proprietății, că pentru a face lumină într-un domeniu atât de special cum este proprietatea asupra bunurilor imobile sunt necesare noi consultări între profesiile juridice.

De asemenea, participanții au subliniat că transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și/sau constituirea altui drept real este un domeniu care necesită cunoștințe temeinice și este necesară o pregătire corespunzătoare pentru cei chemați să instrumenteze astfel de cazuri.

Privitor la subiectul pregătirii profesionale a arbitrilor, Rodica Vlaicu a afirmat că Asociația de Arbitraj Instituționalizat a avut în vedere acest aspect și Consiliul Director al asociației a decis înființarea începând cu 01 ianuarie 2015, la Târgoviște, a Institutului de Pregătire a Arbitrilor – I.P.A..

Institutului de Pregătire a Arbitrilor va funcționa, alături de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat și Editura ”THALINDRA”, pe lângă Asociația de Arbitraj Instituționalizat și va fi organizat pe trei departamente: un departament pentru formare inițială, altul pentru pregătirea continuă a arbitrilor și cel de-al treilea este destinat cercetării și documentării.

În cadrul departamentelor de pregătire inițială vor funcționa patru catedre, după cum urmează: ”Drept civil” – condusă de avocat Augustin Răducanu (formator în cadrul I.N.P.P.A. și fost decan al Baroului Dâmbovița), ”Drept procesual civil” – cordonată de prof. univ. dr. Elena Turcu (fost vicepreședinte al Tribunalului Dâmbovița), ”Procedura arbitrală” – sub îndrumarea doamnei arbitru Rodica Vlaicu (președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat) și „Comunicare” ( pentru care nu s-a făcut nici o  nominalizare).

Manifestarea s-a încheiat cu mesajul că este nevoie de o legislație coerentă și sprijin din partea profesiilor juridice pentru ca Arbitrajul – cale alternativă la instanța de judecată să-și îndeplinească misiunea.

Pentru cine nu este la curent cu problematica ARBITRAJULUI, menționăm că potrivit Codului de procedură civilă, cetățenii se pot adresa instanțelor de arbitraj pentru a-și soluționa cauzele civile, iar la sfârșitul judecării dosarului obțin o hotărâre care este definitivă, obligatorie, are putere de lucru judecat,  forța probantă a unui înscris autentic și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.

Prin alegerea arbitrajului, justițiabili pot să economisească timp și bani. Merită menționat că termnul de judecare a oricărei cauze indiferent de complexitatea acesteia este de 6 (șase luni), iar taxele arbitrale sunt la jumătate față de cele judecătorești.

De asemenea, reamintim că în Târgoviște funcționează din septembrie 2014 Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat cu sediul în str. G-ral Matei Vlădescu nr. 1, blocul 20, parter.

SURSA: http://cronica-gaestiului.ro/archives/35503

Arbitrajul în cauzele privind dreptul de proprietate asupra imobilelor

Distribuie
Share

9Vineri, 04 decembrie, arbitri, magistrati, avocați, consilieri juridici și notari publici s-au întâlnit în sala de ședințe a Prefecturii Dâmbovița pentru a dezbate aspecte legate de ”Arbitrajul în materia transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile”.

La simpozion au participat în calitate de invitați de onoare: deputați, factori de decizie locali, reprezentanți ai ANAF și ai ANCPI.

Dezbaterile au fost focalizate pe ”obligativitatea încheierii în formă autentică notarială a convenției arbitrale” și ”controlul exercitat de către instanța de judecată sau notarul public asupra hotărârii arbitrale”.

Avocații au afirmat că dispozițiile privitoare la aspectele mai sus menționate sunt în contradicție flagrantă cu celelalte prevederi în materie de arbitraj, motiv pentru care se impune abrogarea acestora de urgență. La criticile exprimate de avocați s-au alăturat arbitri și consilierii juridici, care au arătat că aceste prevederi sunt ”extravagante” și îi obligă pe cetățeni la cheltuieli inutile. 

În replică, notarii publici au susținut că aceste dispoziții legale sunt necesare pentru protecția raporturilor juridice privitoare la transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor și clădirilor.

În concluziile exprimate participanții au opinat că simpozionul și-a atins scopul, respectiv a deschis dialogul între profesiile juridice cu privire la arbitrajul în cauzele privitoare proprietatea asupra bunurilor imobile.  Cei în cauză consideră că este nevoie de o legislație clară și concisă, care să aibă ca punct de plecare interesul cetățenului.

Simpozionul ”Arbitrajul în materia transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile”, a fost organizat de către Asociația de Arbitraj Instituționalizat, pe lângă care funcționează Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, cu sediul în Târgoviște, str. G-ral Matei Vlădescu, nr. 1, bl. 20, parter.

Precizăm, pentru cei care nu sunt în temă, că arbitrajul este o cale alternativă la instanța de judecată, cu o procedură simplificată și cheltuieli reduse. Timpul de soluționare este de maxim șase luni, iar hotărârea pronunțată în cauză are acceași putere și forță probantă ca o hotărâre judecătorească.

De asemenea, aducem la cunoștința celor interesați că în  Târgoviște funcționează Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, care are până în prezent trei puncte de lucru, respectiv: în București (str. Managua nr. 12, Sector 1), în Ploiești (str. Bobalna, nr. 2, județul Prahova) și în Slobozia (str. Eroilor, nr. 150, județul Argeș).

Sursa: http://incomodph.ro/comunicate/3498-arbitrajul-in-cauzele-privind-dreptul-de-proprietate-asupra-imobilelor

ARBITRAJUL ÎN ATENȚIA PROFESIILOR JURIDICE

Distribuie
Share

5

ARBITRAJUL ÎN ATENȚIA PROFESIILOR JURIDICE

Simpozionul ”Arbitrajul în materia transferului de proprietate asupra bunurilor imobile” a reunit la Târgoviște, vineri 04 decembrie 2015, reprezentații profesiilor juridice, experți topo, cadastriști, factori de decizie din ANCPI și ANAF.

Printre Invitații de onoare s-au numărat: Ioan Marinescu – Prefectul Județului Dâmbovița, Ionuț Săvoiu – deputat în Parlamentul României, Alexandru Oprea – Administratorul Public al Județului Dâmbovița, Ivan-Vasile Ivanof – Secretarul Consiliului Județean Dâmbovița.

În cadrul evenimentului ”obligativitatea încheierii convenției arbitrale în forma autentică notarială” și ”controlul de legalitate al hotărârii arbitrale” au fost aspru criticate de către arbitri și avocați, care au susținut că sunt ”inutile și extravagante”, că pun în sarcina cetățenilor cheltuieli nejustificate și obstrucționează accesul justițiabililor la procedura arbitrală.

În contrapartidă reprezentanții notarilor publici au arătat că dispozițiile menționate sunt necesare pentru ”securitatea circuitului civil”.

La finalul dezbaterilor, Rodica Vlaicu, președinta Asociației de Arbitraj Instituționalizat a declarat că ”acest eveniment reprezintă un prim pas pe linia clarificării aspectelor controversate privitoare la procedura arbitrală în materia transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile”. Arbitru Rodica Vlaicu a mai susținut că pentru a face un act de justiție, fie ea si alternativă, este nevoie de o legislație coerentă și ușor de aplicat.

         Evenimentul a fost organizat de către Asociația de Arbitraj Instituționalizat și a fost găzduit de Sala mare a Prefecturii Dâmbovița.

         Pentru cei care nu sunt în temă, arbitrajul este o justiție alternativă prevăzută în Codul de procedură civilă. Prin arbitraj cetățenii pot să-și soluționeze cauzele civile cu costuri mult mai mici și într-un timp record (maxim șase luni). Hotărârea pronunțată este definitivă, obligatorie, constituie titlu executoriu și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.

            Deși este reglementat de la circa 150 de ani, în România arbitrajul este foarte puțin cunoscut și utilizat. În ultimi ani legislația în domeniu a suferit o serie de modificări, în special în privința arbitrajului instituționalizat, adică practicat de către o instanță permanentă, așa cum este Tribunalul Permanent de arbitraj Instituționalizat, cu sediul în Târgoviște, str. G-ral Matei Vlădescu, nr. 1, bl. 20, parter. Acesta și-a deschis porțile în septembrie 2014 și a constituit o premieră națională.

Sursa: http://edambovita.ro/arbitrajul-in-atentia-profesiilor-juridice/

DEZBATERI APRINSE ÎN CADRUL SEMINARULUI ”ARBITRAJUL ÎN MATERIA TRANSFERULUI DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA BUNURILOR IMOBILE”

Distribuie
Share

Sala mare a Prefecturii Dâmbovița a găzdui ieri, 04 decembrie 2015, Simpozionul ”Arbitrajul în materia transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile”, organizat de către Asociația de Arbitraj Instituționalizat.
La eveniment, alături de arbitri, au fost prezenți judecători, notari, avocați, reprezentanți ai Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Direcției Finanțelor Publice, mediatori, experți topo și cadastriști.
Printre invitații de onoare s-au numărat: Ioan Marinescu – Prefectul Județului Dâmbovița, Ionuț Săvoiu – deputat în Parlamentul României, Alexandru Oprea – Administratorul Public al Județului Dâmbovița, Ivan-Vasile Ivanof – Secretarul Consiliului Județean Dâmbovița.


În cuvântul de deschidere doamna arbitru Rodica Vlaicu – Președinta Asociației de Arbitraj Instituționalizat a arătat că prin organizarea acestui simpozion s-a urmărit ”clarificarea unor dispoziții legale privitoare la transferul dreptului de proprietate care, la acestă oră, obstrucționează judecarea de către Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat a unor astfel de cauze”.
Ioan Marinescu a salutat inițiativa organizării unui seminar pe tema justiției alternative și a afirmat că Prefectura Dâmbovița sprijină inițiativele organizațiilor neguvernamentale care vin cu soluții la problemele cetățenilor.
Deputatul Săvoiu Ionuț a precizat că imperfecțiunile legii pot fi corectate printr-o inițiativă legislativă și a manifestat disponibilitate pentru promovarea acesteia în comisiile de specialitate.
În cadrul lucrărilor simpozionului, participanții au criticat dispozițile legale privitoare la obligarea justițiabililor de a încheia în forma autentică notarială convenția arbitrală, considerând că sunt ”extravagante”,  că pun în sarcina justițiabililor cheltuieli inutile și împiedică accesul cetățenilor la justiția alternativă. Cei în cauză au susținut că simpla formă scrisă a acestei convenții este suficientă și au opinat pentru inițierea demersurilor necesare eliminării acestei prevederi.
Subiectul controlului de legalitate al hotărârii arbitrale în materia transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile a stârnit discuții aprinse între arbitri, avocați și reprezentanții notarilor publici.
Astfel, în timp ce avocații și arbitrii susțineau că soluția legislativă de supunere a hotărârii arbitrale unui control de legalitate din partea instanței de judecată sau a notarului public este ”lipsită de logică juridică, fiind contrară spiritului reglementărilor procedurale privitoare la efectele hotărârii arbitrale”,  notarii prezenți la acțiune au afirmat că această verificare este absolut necesară pentru securitatea circuitului civil deoarece legiuitorul acordă o atenție sporită raporturilor juridice translative și/sau constitutive de drepturi reale asupra imobilelor”.
La finalul dezbaterilor, cei prezenți au concluzionat că  simpozionul s-a constituit într-un prim pas pe linia clarificării aspectelor controversate privitoare la procedura arbitrala în materia strămutării proprietății, că pentru a face lumină într-un domeniu atât de special cum este proprietatea asupra bunurilor imobile sunt necesare noi consultări între profesiile juridice.
De asemenea, participanții au subliniat că transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile și/sau constituirea altui drept real este un domeniu care necesită cunoștințe temeinice și este necesară o pregătire corespunzătoare pentru cei chemați să instrumenteze astfel de cazuri.
Privitor la subiectul pregătirii profesionale a arbitrilor, Rodica Vlaicu a afirmat că Asociația de Arbitraj Instituționalizat a avut în vedere acest aspect și Consiliul Director al asociației a decis înființarea începând cu 01 ianuarie 2015, la Târgoviște, a Institutului de Pregătire a Arbitrilor – I.P.A..
Institutului de Pregătire a Arbitrilor va funcționa, alături de Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat și Editura ”THALINDRA”, pe lângă Asociația de Arbitraj Instituționalizat și va fi organizat pe trei departamente: un departament pentru formare inițială, altul pentru pregătirea continuă a arbitrilor și cel de-al treilea este destinat cercetării și documentării.
În cadrul departamentelor de pregătire inițială vor funcționa patru catedre, după cum urmează: ”Drept civil” – condusă de avocat Augustin Răducanu (formator în cadrul I.N.P.P.A. și fost decan al Baroului Dâmbovița), ”Drept procesual civil” – cordonată de prof. univ. dr. Elena Turcu (fost vicepreședinte al Tribunalului Dâmbovița), ”Procedura arbitrală” – sub îndrumarea doamnei arbitru Rodica Vlaicu (președintele Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat) și „Comunicare” ( pentru care nu s-a făcut nici o  nominalizare).
Manifestarea s-a încheiat cu mesajul că este nevoie de o legislație coerentă și sprijin din partea profesiilor juridice pentru ca Arbitrajul – cale alternativă la instanța de judecată să-și îndeplinească misiunea.
Pentru cine nu este la curent cu problematica ARBITRAJULUI, menționăm că potrivit Codului de procedură civilă, cetățenii se pot adresa instanțelor de arbitraj pentru a-și soluționa cauzele civile, iar la sfârșitul judecării dosarului obțin o hotărâre care este definitivă, obligatorie, are putere de lucru judecat,  forța probantă a unui înscris autentic și se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.
Prin alegerea arbitrajului, justițiabili pot să economisească timp și bani. Merită menționat că termnul de judecare a oricărei cauze indiferent de complexitatea acesteia este de 6 (șase luni), iar taxele arbitrale sunt la jumătate față de cele judecătorești.
De asemenea, reamintim că în Târgoviște funcționează din septembrie 2014 Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat cu sediul în str. G-ral Matei Vlădescu nr. 1, blocul 20, parter.