SIMPOZIONUL „ARBITRAJUL ÎN MATERIA TRANSFERULUI DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVIND BUNURILE IMOBILE”.

Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat organizează în data de 4 decembrie a.c., în Sala de protocol a Hotelului Crista, situat în Târgovişte, str. Dr. Marinoiu, nr 4 (zona Poşta Veche), începând cu orele 14.00, Simpozionul „Arbitrajul în materia transferului dreptului de proprietate privind bunurile imobile”.
Temele care vor fi supuse dezbaterii sunt:
– Particularităţi ale procedurii arbitrale în cazul transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile;
– Caracteristicile convenţiei arbitrale privitoare la transferul dreptului de proprietate;
– Aspecte controversate ale interpretării şi aplicării dispoziţiilor art. 603 alin 3 Cod. proc. civ.;
– Hotarârea arbitrală în litigile privind transferulul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile. Efectele hotarârii arbitrale;
– Înscrierea hotărârii arbitrale în Cartea Funciară.
În cadrul evenimentului vor prezenta comunicări profesori universitari şi formatori din cadrul Institutului Naţional de Magistratură, Institutului Naţional pentru Pregătirea Avocaţilor şi Şcolii Naţionale de Grefieri.
Sunt invitaţi la eveniment membrii ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, judecători, cadre universitare, avocaţi, executori judecătoreşti, mediatori şi factori de decizie locali.
Taxa de participare la eveniment este de 150 lei. Taxa de participare se achită până la data de 10 noiembrie 2015 în contul RO19BRDE160SV32252551600, deschis de Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA, Ag. Crizantema, str. C. Brâncoveanu, bl.11 – Târgovişte. După data de 20 noiembrie 2015 taxa de participare este de 200 lei.

Taxa de participare include:
– broşura cu lucrările/comunicările care vor fi susţinute în cadrul simpozionului;
– coffee break;
– diploma de participare.

Pentru informaţii suplimentare privind evenimentul vă rugăm să ne contactaţi la tel. 0733 046 033 sau e-mail: vlaicu_rodica@ yahoo.com.

FORMULAR DE PARTICIPARE
la Simpozionul „Arbitrajul în materia transferului dreptului de proprietate
privind bunurile imobile”,

DATE PERSONALE
Nume: …………………………………………………………………………………….
Prenume: ………………………………………………………………………………..
Profesie: ………………………………………………………………………………….
Instituţia/Profesia …………………………………………………………………………………
Adresă:
Strada …………………………………………………… Nr. ………… Bl. ……….
Sc. ……… Ap. ………Localitate ……………………………………………..cod poştal ………………..
Judeţ ……………………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………. Fax …………………………………………..
E-mail ……………………………………………………………………………………

TAXĂ DE PARTICIPARE
Am achitat taxa de participare în sumă de……………………, în data de…………………………, în contul RO19BRDE160SV32252551600, deschis la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE SA, Agenţia Crizantema. Beneficiar Asociaţia de Arbitraj Instituţionalizat, CUI 33063285, cu sediul în Târgovişte, str. G-ral Matei Vlădescu, nr. 1, bl. 20, parter, judeţul Dâmboviţa.
La efectuarea plăţii vă rugăm să specificaţi numele participantului şi menţiunea „Simpozion”.
Taxa de participare include:
– broşura cu lucrările/comunicările care vor fi susţinute în cadrul simpozionului;
– coffee break;
– diploma de participare.

Anexez copia chitanţei.
Semnătura……………………..

__________________________ ___________________________
Formularul completat va fi trimis împreună cu dovada plăţii la adresa de e-mail: vlaicu_rodica@yahoo.com