Arhiva lunii mai 2016

COMUNICAT DE PRESĂ – PROTOCOLUL DE PARTENERIAT

Distribuie
Share

 Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat  și Confederația Patronatul Român au semnat miercuri, 25 mai 2016, PROTOCOLUL DE PARTENERIAT – ADERARE, care vizează:

  • promovarea și susținerea intereselor celor două organizații în plan economic, social și legislativ, prin:
  • participarea în comun la diferite proiecte, programe, manifestări și evenimente;
  • promovarea pe plan național și internațional a punctelor de vedere convenite la nivelul celor două entități semnatare;
  • susținerea în mod unitar a unor proiecte legislative necesare dezvoltării și evoluției celor doi parteneri;
  • adoptarea unei poziții comune în cadrul grupului de dialog social;
  • accesarea in comun a fondurilor europene;
  • popularizarea arbitrajului în rândul membrilor Confederației Patronatul Român, prin organizarea unor evenimente de informare și dezbatere privind avantajele arbitrajului instituționalizat pentru mediul de afaceri.

Potrivit prevederilor Protcolului semnat de către președinții celor două organizații, respectiv doamna Rodica VLAICU pentru Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat și domnul Ghoerghe NAGHIU pentru Confederația Patronatul Român, cei doi parteneri se vor sprijini reciproc în susținerea demersurilor lor în plan local și/sau central și își vor pune la dispoziție informații, date statistice și studii referitoare la obiectul de activitate al părților.

13313723 710435179095010 1021933779 o
« 1 de 9 »

Deasemnea, prin încheierea acestui protocol, părțile semnatare se angajează ca împreună să militeze pentru păstrarea unui echilibru de putere între societatea civilă şi guvernanţi, în sistemul actual pluralist de luare a deciziilor.

Despre cele doua entitati:

 Tribunalul Permanent de Arbitraj Institutionalizat este o jurisdictie alternativa la instanta de judecata statala, privata, care functioneaza in mod permanent pe langa Asociatia de Arbitraj Institutionalizat, potrivit dispozitiilor art. 616 din Codul de Procedura Civila. Tribunalul si-a deschis portile in septembrie 2014, fiind abilitat sa judece orice disputa de natura civila, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 542 din Codul de Procedura Civila. Hotararile pronuntate de Tribunalul Permanent de Arbitraj Institutionalizat sunt definitive si obligatorii, beneficiaza de putere de lucru judecat si au forta probanta a unui inscris autentic. Hotararea arbitrala nu poate fi supusa cailor de atac, ea poate fi desfiintata numai prin actiune in anulare. Cauzele deduse spre solutionare Tribunalului Permanent de Arbitraj Institutionalizat sunt judecate de arbitri profesionisti, care au dobandit aceasta calitate printr-un examen de verificare a cunostintelor. Acestia sunt independenti si impartiali in indeplinirea atributiilor si raspund, in conditiile legii, pentru prejudiciile provocate partilor. Pentru a fi eligibil fata de instanta statala de judecata, tribunalul a instituit o serie de avantaje, precum: confidentialitate, celeritate, costuri reduse, procedura flexibila, posibilitatea data partilor de a-si alege arbitrii. Totodata, partile beneficiaza de egalitate de tratament, respectarea dreptului de aparare si a principiului contradictorialitatii.

 Confederatia Patronatul Roman reprezinta pentru membrii si partenerii sai o platforma de lansare a intereselor juridice, economice si sociale. Prin utilizarea eficienta a fondurilor europene, Confederatia Patronatul Român a devenit locul în care se dă o iniţiere practică în antreprenoriatul si managementul performant al afacerilor. În cadrul confederatiei funcţionează Departamente de Consultanţă pentru accesarea de fonduri interne si/sau europene la orice Minister. Acestea sunt la dispoziţia organizaţiilor, partenerilor şi membrilor sai, pana in prezent de serviciile sale beneficiind numeroase firme. Retine atentia ca Patronatul Roman a derulat în mai multe judeţe, proiecte de reconversie, calificare şi recalificare profesională, antreprenoriat, egalitate de şanse etc., finanţate din Fonduri Europene cu rezultate deosebite pentru economia românească. În ultimii ani, confederatia a fost implicata intr-o serie de proiecte finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Prin proiectele derulate, Patronatul Roman a demonstrat un grad ridicat de implicare in aspecte ce tin de dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, inovare, TIC si cresterea gradului de ocupare pe piata muncii. Obiectivul Confederatiei Patronatul Roman pentru perioada care va urma il reprezinta participarea la reconstructia (reindustrializarea) economiei romanesti.

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat semnatarul unui protocol de colaborare cu Confederația Patronatului Român

Distribuie
Share

Președintele Confederația Patronatului Roman, domnul Gheorghe Naghiu și președinteleTribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat, doamna Rodica Vlaicu, vor semna un protocol prin care se va implementa un program de colaborare între cele două organizații. Protocolul urmărește să promoveze activ interesele mebrilor celor două părți semnatare și intărirea mediului de afaceri.

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat continuă acțiunea de implicare în sprijinirea antreprenoritului romăn și va semna un protocol cu Confederația Patronatului Roman. Scopul protocolului urmărește colaborarea pe următoarele direcții:

– Protejarea şi promovarea activă a intereselor membrilor şi partenerilor celor două părţi semnatare;

– Realizarea de consultări periodice între parteneri, care să permită dezvoltarea relaţiilor între aceştia, între membrii acestora şi partenerii lor, în interesul valorificării eficiente şi pe termen lung a colaborării;

–  Promovarea şi susţinerea unor proiecte de acte normative, care au ca obiect îmbunătăţirea cadrului juridic specific mediului de interes al celor două părţi;

–  Acordarea de sprijin reciproc în susţinerea unor demersuri, făcute la nivelul  autorităţilor publice centrale sau locale, pentru crearea unui mediu propice de activitate şi eficienţă a iniţiativelor celor două părţi ;

– Participarea comună la promovarea şi derularea unor proiecte cu finanţare europeană, de  formare  profesională a angajaţilor săi;

–  Promovarea reciprocă a activităţilor şi proiectelor derulate precum şi a imaginii părţilor, cu ocazia diferitelor evenimente organizate;

–   Oferirea de informaţii, date statistice şi studii referitoare la obiectul de activitate al părţilor, la cererea membrilor acestora, în interesul stimulării relaţiilor dintre ei;

–  Organizarea de seminarii, simpozioane conferinţe, evenimente ştiinţifice şi alte manifestări comune;

–  Militarea pentru păstrarea unui echilibru de putere între societatea civilă şi guvernanţi, în sistemul actual pluralist de luare a deciziei;

Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituționalizat este o jurisdicție alternativă la instanța de judecată statală, privată, care funcționează în mod permanent pe lângă Asociația de Arbitraj Instituționalizat, potrivit dispozițiilor art. 616 din Codul de Procedură civilă.

Tribunalul și-a deschis porțile în septembrie 2014, fiind abilitat să judece orice dispută de natură civilă, cu excepția cazurilor prevăzute de art. 542 din Codul de procedură civilă.

Hotărârile pronunțate de Tribunalul Permanent de Arbitraj Institutionalizat sunt definitive și obligatorii, beneficiază de putere de lucru judecat și au forța probantă a unui înscris autentic. Hotărarea arbitrală nu poate fi supusă căilor de atac, ea poate fi desființată numai prin acțiune în anulare.

Cauzele deduse spre soluționare Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat sunt judecate de arbitri profesioniști, care au dobândit această calitate printr-un examen de verificare a cunoștințelor. Aceștia sunt independenți și imparțiali în îndeplinirea atribuțiilor și răspund, în condițiile legii, pentru prejudiciile provocate părților.

Pentru a fi eligibil fațâ de instanța statală de judecată, tribunalul a instituit o serie de avantaje, precum: confidențialitate, celeritate, costuri reduse, procedura flexibilă, posibilitatea dată părților de a-și alege arbitrii. Totodată, părțile beneficiază de egalitate de tratament, respectarea dreptului de apărare și a principiului contradictorialității.

Firmele şi persoanele fizice vor putea apela la Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, alternativă la instanţa de judecată, pentru litigii de muncă, proprietate intelectuală, protecţia consumatorului,

Confederația Patronatul Român reprezintă pentru membrii și partenerii sai o platformă de lansare a intereselor juridice, economice și sociale.

Prin utilizarea eficientă a fondurilor europene, Confederația Patronatul Român a devenit locul în care se dă o iniţiere practică în antreprenoriatul și managementul performant al afacerilor. În cadrul confederației funcţionează Departamente de Consultanţă pentru accesarea de fonduri interne și/sau europene la orice Minister. Acestea sunt la dispoziţia organizaţiilor, partenerilor şi membrilor săi, până în prezent de serviciile sale beneficiind numeroase firme.

Reține atenția că Patronatul Roman a derulat în mai multe judeţe, proiecte de reconversie, calificare şi recalificare profesională, antreprenoriat, egalitate de şanse etc., finanţate din Fonduri Europene.

Obiectivul Confederației Patronatul Roman pentru perioada care va urma îl reprezintă participarea la reconstrucția (reindustrializarea) economiei românești.

Sursa: Capital.ro

Întâlnire între reprezentantii Tribunalului Permanent de Arbitraj Institutionalizat si conducerea Camerei de Comert si Industrie Romano-Turce

Distribuie
Share

Întâlnire între reprezentantii Tribunalului Permanent de Arbitraj Institutionalizat si conducerea Camerei de Comert si Industrie Romano-Turce

Intalnire premergatoare semnarii Parteneriatului dintre Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituíonalizat si Confederatia Patronatul Roman.

Distribuie
Share

Intalnire premergatoare semnarii Parteneriatului dintre Tribunalul Permanent de Arbitraj Instituíonalizat si Confederatia Patronatul Roman.
Participa reprezentantii Tribunalului Permanent de Arbitraj Institutionalizat si Consiliul Director al Confederatiei Patronatul Roman.Prezentare-Pr

13242260_705747989563729_1822026463_o
« 1 de 7 »

TRIBUNALUL PERMANENT DE ARBITRAJ INSTITUȚIONALIZAT ȘI-A DESCHIS DIN NOU PORȚILE

Distribuie
Share

O nouă promoție de arbitrii a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, a jurat sâmbătă (07 mai 2016), în Sala de Consiliu a Muzeului de Artă din Târgoviște, să apere Constituția, legile țării, drepturile și libertățile omului și să exercite profesia de arbitru cu cinste și demnitate. Momentul emoționant a fost urmat de intonarea imnului de stat.

13262666_705746196230575_1085798754_o
« 1 de 9 »

La festivitatea de primire în profesia de arbitru au fost prezenți reprezentanţi ai oficialităţilor locale, ai instanţelor de judecată şi Registrului Comerţului, ai Confederaţiei Patronatului Român, avocaţi, mediatori, consilieri juridici, arbitrii și membrii familiilor celor care au depus jurâmântul.

În cuvântul de deschidere, președinta Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat, d-na arbitru Rodica Vlaicu, a urat arbitrilor nou intrați în profesie ” Succes! Drum deschis și soare-n cale!” și le-a cerut să fie ”drepți și buni cu cei care vor veni la dreaptă judecată”. De asemenea, a arătat că în acestă perioadă ”se construiește edificiul arbitrajului instituționalizat în România” și a cerut colegilor care au depus Jurământul să contribuie la realizarea acestuia.

În continuare, domnul arbitru Marian Alecu a vorbit despre ”necesitatea depunerii jurământului la intrarea in profesia de arbitru profesionist”, susținând că ”jurământul reprezintă angajamentul solemn, exprimat de obicei printr-o anumită formulă, prin care cineva se obligă să-și facă datoria, este o promisiune, făgăduială fermă de a face ceva ”. În calitate de arbitru al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat a adresat viitorilor colegi rugămintea să acționeze ” în spiritul jurământului pe care îl depuneți astăzi”.

Pe aceleași coordonate s-a situat expozeul domnului arbitru Iulică Burticioiu, care a specificat că ”în societatea noastră, la intrarea în profesie sunt supuși jurământului miniștrii, militarii, avocatii, medicii, notarii, experții contabili și alții. Acesta a afirmat că ”dincolo de incărcătura emoțională specifică unui astfel de eveniment, importanța depunerii jurământului profesional are o conotație aparte in viața individului. Astfel, se consideră că persoana care aparține unei anumite categorii profesionale este si mai legată de acea categorie si de aplicarea principiilor care o guvernează, prin rostirea unui jurământ, într-un cadru organizat”.

Din partea arbitrilor nou intrați în profesie a avut cuvântul domnul arbitru Liviu Fediuc, care a precizat că este onorat să se alăture arbitrilor Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat ”din experiența cărora vom avea multe de învățat”. Totodată, a menționat că ” Oportunitatea care ni se oferă începând de astăzi, ne obligă să depunem toate eforturile pentru a asigura arbitrajului instituționalizat o evoluție sigură și un loc de seamă între profesiile juridice, și de a contribui la promovarea acestui tip de instituție juridică”.

Gazdele FESTIVITĂȚII DE DEPUNERE A JURÂMÎNTULUI au fost asistent arbitral Thalida Popa și arbitru Roxana Oprea.

Deschiderea festivității a fost precedată de o prezentare ”de zile mari” a Muzeului de Artă din Târgoviște, din partea unui reprezentat al muzeului.

Eveniment – Jurământul de credință

Distribuie
Share

eveniment_mai_2016

Va invităm pentru a fi martori la jurământul de credință al unei noi serii de arbitri ai Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat.
Festivitatea de Depunere a Jurământului va fi organizată în ”Sala de Consiliu” din cadrul Muzeului de Artă din Târgoviște, începând cu ora 11.00.